cieszyn.wrzol@komornik.pl +48 572 356 620 EPU ID: 3362

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE Z DNIA 27.04.2016 r. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

§ 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Aleksandra Wrzoł Kancelaria Komornicza nr VII w Skoczowie ul. Górny Bór 12 43-430 Skoczów. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych - komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym a jego funkcja polega na realizacji zadań państwa w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: cieszyn.wrzol@komornik.pl, telefonicznie: 572- 356-620 lub pisemnie na adres siedziby administratora, tj. ul. Górny Bór 12 43-430 Skoczów.

§ 2. Cel przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji obowiązków jest, m.in. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego; ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Na podstawie zgody kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy danych osobowych związanych z rekrutacją.

§ 3. Odbiorcy danych.

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

§ 4. Prawa podmiotów danych.

W odniesieniu do swoich danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązku nałożonego na komornika przepisami prawa.

§ 5. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86 Inspektor ochrony danych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami), od 1 stycznia 2019 r. wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w kancelarii komornika udziela Inspektor Ochrony Danych: Roman Kwieciński e-mail: iod@currenda.pl 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Aleksandra Wrzoł
Kancelaria Komornicza nr VII w Skoczowie
ul. Górny Bór 12, 43-430 Skoczów

Alior Bank S.A.
10 2490 0005 0000 4530 0022 0868

EPU ID: 3362

tel. 572 356 620, e-mail: cieszyn.wrzol@komornik.pl

Projekt i wykonanie: input.com.pl