cieszyn.wrzol@komornik.pl +48 572 356 620 EPU ID: 3362

Właściwość rzeczowa

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Status ten ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.


Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące czynności:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Aleksandra Wrzoł
Kancelaria Komornicza nr VII w Skoczowie
ul. Górny Bór 12, 43-430 Skoczów

Alior Bank S.A.
10 2490 0005 0000 4530 0022 0868

EPU ID: 3362

tel. 572 356 620, e-mail: cieszyn.wrzol@komornik.pl

Projekt i wykonanie: input.com.pl